ล้อมคอกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ล้อมคอกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ได้เปิดรับฟังข้อคิดเห็น แนวทางในการห้ามผู้ประกอบกิจการสินทรัพย์ดิจิทัล ให้บริการหรือสนับสนุนการให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล ที่มีการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝากและก็การให้กู้ยืม (deposit taking & lending) เพื่อป้องกันผู้ซื้อขายและก็ราษฎรจากการเสี่ยงทางธุรกิจของผู้ให้บริการธุรกรรม และก็เพื่อช่วยลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าใจผิดว่า เป็นบริการที่มีการกำกับดูแลจากหน่วยงานควบคุม กระทั่งบางทีอาจทำให้เกิดความเสียหายของประชาชน

เนื่องจากว่ายังไม่มีการกำกับดูแลทั้งในและต่างแดน และปัจจุบันมีผู้ให้บริการในต่างประเทศหลายรายที่พบเจอปัญหาด้านสภาพคล่องจนต้องหยุดให้บริการและก็มีการระงับการถอนสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า ก.ล.ต.

สินทรัพย์ดิจิทัล

ได้เปิดรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการกำกับดูแล โดยมีหลักสำคัญ ดังนี้

1.ห้ามผู้ประกอบกิจการสินทรัพย์ดิจิทัล รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลและนำสินทรัพย์ดิจิทัลที่รับฝากไปให้กู้เงินหรือลงทุนรวมทั้งจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝาก

2. ห้ามผู้ประกอบกิจการสินทรัพย์ดิจิทัล รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลโดยจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ฝาก ถึงแม้ว่าผลตอบแทนดังที่กล่าวมาแล้วไม่ได้มาจากการนำสินทรัพย์ดิจิทัลที่รับฝากไปหาประโยชน์ (ดังเช่นว่า อาจมาจากงบประมาณเกื้อหนุนการขายของบริษัทหรือบริษัทในกรุ๊ป ฯลฯ) ก็ตาม นอกจากมีลักษณะเป็นการเกื้อหนุนแนวทางการขายตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศระบุ

3.ห้ามทำการประชาสัมพันธ์หรือเชิญคนทั่วๆไปหรือทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการเกื้อหนุนการให้บริการ deposit taking & lending ของผู้ให้บริการหรือบุคคลอื่น อาทิเช่น เป็นช่องทางให้ลูกค้าสามารถใช้บริการผู้ให้บริการ deposit taking & lending ในต่างแดนผ่านแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันของผู้ประกอบกิจการได้ ฯลฯ

นอกนั้น ก.ล.ต.ยังได้เปิดรับฟังข้อคิดเห็นแนวทาง เกี่ยวกับการแก้ไขการเปิดเผยความเสี่ยงจากการค้าขายคริปโตเคอร์เรนซีและก็การกำหนดค่าการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลต่อธุรกรรมอย่างต่ำ 5,000 บาท เพื่อแน่ใจว่าผู้ซื้อขายจะมีความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การลงทุนและก็การจัดการความเสี่ยงจากการลงทุน และก็สามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ รวมถึงได้ข้อมูลประกอบกิจการตัดสินใจอย่างเพียงพอ